Op verzoek van meerdere van onze opdrachtgevers, verzorgen wij ook het inhuizen van goederen in bijvoorbeeld zorgcentra of ziekenhuizen. In nauw overleg met onze opdrachtgever en de ontvangende instantie, bepalen we waar de goederen geleverd dienen te worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een zusterpost, een speciale plek in de kelder, of naast de kamerdeur van de eindverbruiker c.q. geadresseerde.

Met deze dienstverlening besparen de zorginstellingen tijd en geld en bieden wij onze klanten een extra verkoopmiddel !

Van iedere afleverlocatie wordt een situatieschets gemaakt. Onze chauffeurs krijgen nauwgezette instructies hoe te handelen en maken gebruik van de instructies.

Wellicht biedt deze dienst ook mogelijkheden voor uw organisatie ?